کنارم باش…

کنارم باش تا هستم/ واسم آرامش محضی

کنارم باش تا باشم / یه دنیا عشق می ارزی

کنار تو یه حسیّه / که مثه آب و آتیشه

واسه هر لحظه از عمرم / یه عمر تازه در پیشه

توو روزایی که غمگینم / تنت سرشار آغوشه

غمم کم میشه وقتی که / تنت رُ داره میپوشه

کنارت تازه می فهمم / به دنیا اعتباری نیس

کنارت زخم نامردی / به قلبم دیگه کاری نیس

همین جا جای من امنه / همین جایی که تو هستی

توو فالت اینُ می خونم / که با خوشبختی هم دستی

کنارم باش تا هستم / کنارم باش تا باشم

نمیشه اینُ می دونم / که توو قلب کسی جا شم.

 

https://www.academytaraneh.com/3029کپی شد!
962
۲۹