نسل جدید قصّه ها

تلویزیون، برنامه کودک، تفریح و سرگرمی
نسل جدید قصّه ها

مادر بزرگ !بسّه دیگه !این قصّه ها قدیمیَن
به درد ما نمی خورن !درسته که صمیمیَن

آرش و اون دلاوری یه قصّه ی تکراریه
لیلی و مجنونُ نگو،قصّه ی بی قراریه

ضحّاک و اون مار بزرگ، ترس تو دل ما می ذاره
کاوه با اون بیرق پاک، حوصله مُ سر میاره

نسل جدید قصهّ ها
بَت من وُ بارباپاپا!!!
یه مشت دروغ دغل شده،
سوگلی این آدما!!!

مادر بزرگ !دیگه باید رستمُ از یاد ببری
باید تو بازار جنون کتاب تازه بخری

دلم می خواد واسم بگی یه قصّه از شهر فرنگ
از مرد عنکبوتی و رباط های رنگُ وارنگ

گجَتِ با اون زرنگی هاش ذهن ما رو وا می کنه
بیا سوپرمَنُ ببین !ببین چه غوغا می کنه!

نسل جدید قصهّ ها
بَت من وُ بارباپاپا!!!
یه مشت دروغ دغل شده،
سوگلی این آدما!!!

مسعود داشی

https://www.academytaraneh.com/3019کپی شد!
931
۳۴