ترس

دیگه از تنهایی ترسی نداره
دل ِ گوشه گیروُ دیوونه ی من
روتوُ برگردونوُ مردتوُ ببین
اینه تهمونده ی ویرونه ی من

یه دل ِ شکسته وُ نگاهی پیر
که اسیرن، اسیر ِ عشق ِ یه زن
ضربه ی آخر ِ تو کاری نبود
این یکیـوُ بیا محکمتر بزن

ترس ِ من از اینه روزی برسه
که تو برگردیوُ من زنده باشم
توُی ِ دیوونه بخوای ببخشمت
 ولی من از تو دلوُ کنده باشم 

ببین حتی ترس ِ من عاشقونس
خودتوُ از کی داری پس میگیری
همه دنیای تو آغوش ِ منه
به چه امیدی از این خونه میری 

تو میخوای عشقوُ بگیری از دلت
ذرّه ای فکر ِ خودت نیستی دیگه
غرق ِ رفتن شدی با همه وجود
ولی چشمات یه چیز ِ دیگه میگه

داری بد تا میکنی با دلامون
سر ِ عشق هرچی بیاد مقصُّری
ترسی از جدایی انگار نداری
تو فقط میخوای رهاشیوُ بری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/29961کپی شد!
1286
۲۰