چرا بارون نمیاد؟

چرا بارون نمیاد
ابر نمناک غریب
زندونیه کوهای دور
چرا بیرون نمیاد؟

چرا تاریک نمیشه
روز نمی ره پی کارش
چرا مستم نمیشه
این شب حیرون نمیاد ؟

چرا اون کبوتر خسته دیگه
نمیخونه بق بقو
طرف دون نمیاد
سمت ایوون نمیاد؟

چرا شادی که میاد حال نمیده
چرا سختی نمی ره
چرا آسون نمیاد؟

دست به هر دوستی میدی
بلا میشه
رفیق بی کلکم
مرد مردون نمیاد.

هی میگن بهار میاد
سرد زمستون میمیره
دیگه از ما که گذشت
شادی گم شدمون

پیش اون درخت کم جون
روزای اول تهرون
دور تجریش
پیچ شمرون
دل من این دل پرخون…
زخمیه
درد میاد دوا میاد
چرا درمون نمیاد ؟
چرا بارون نمیاد؟
دل دلخون چی میخواد؟
سرد زمستون نمیره
کفتر سفید زیبا
سمت ایوون نمیاد
روز بد نمیگذره
چرا مستم نمیشه
این شب حیرون نمیاد ؟

https://www.academytaraneh.com/2993کپی شد!
1066
۱۹