خونه

خونه

این خونه زندونه / وقتی ازم دوری
خسته شدم از این / دنیای مجبوری
چشمام پر از اشکه / خواب تو رو دیدم
دنیامو بی چونه/ پای تو بخشیدم
سردی نکن با من /قلبم پر از درده
بیا کنار من تا / عشق بر گرده
حرفی بزن با من / از شمع و پروانه
هر جا که تو باشی / عطرت نفس داره
برگرد به این خونه / من با تو میمونم
تا آخر قصه / ترانه میخونم
ترانه های من / با غصه هم مرزه
زندگی بی چشمات / چیزی نمی ارزه
این خونه زندونه / من بی تو خاموشم
توو خواب و بیداری / با تو هم آغوشم

https://www.academytaraneh.com/29709کپی شد!
1043
۲۱