کاش…

حس می کنم رویاست؛این لحظه های ناب

کاش ساعت دنیا؛می مرد توی خواب

.

.

کاش ازحضورتو؛دنیاغزل میساخت

ازاین سکوت محض؛صدتابدل میساخت

.

.

کاش روزگارمن؛پرمیشد ازرویا

کاش بودی اینجاتا؛روشن میشد فردا

.

.

کاش روزگار ما گاهی براه میشد

کاش آسمون من مهمون ماه میشد

.

.

آغوش گرم من؛مشتاق مشتاقه

سوخته دلم اما خاکسترش داغه

.

.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/29708کپی شد!
987
۱۱