روزگار

تلخی وبی احساس روزگارت خوش نیست

زندگیت بن بسته کاروبارت خوش نیست 

روبروت تردیده پشت سرویرونه

خسته ازاین دنیا دلپراز این خونه

هی دلت میگیره توچشات بارونه

سرده قلبت انگار توقفس زندونه

ازخودت دلخسته ازهمه بیزاری

قصه ی این روزات قصه ای تکراری

خالی ازلبخندی غصه رولبهاته

اشک وآه وحسرت آخر دنیاته

                                     

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/29620کپی شد!
886
۵