گل اهوازی

ای گلِ اهوازی ، رعنا و طنازی
در ساحلِ کارون ، کردی دلم مجنون
شدم اسیر تو ، در ریزش بارون
آوای هر سازی ، ای گلِ اهوازی
***
قابِ چشت پیداست ، چون قایقی زیباست
گیسوی آویزت ، تاجِ سرت غوغاست
چه خوشگل و نازی ، ای گلِ اهوازی
***
باشیله و دیبا ، چو آهو در صحرا
عبای پوشیده ، چو کشتی در دریا
در چشمِ غمازی ، ای گلِ اهوازی
***
ای نوگلِ خندون ، ماتم زده در جون
بی تو دلم تنگه ، آواره در زیتون
ای نُتِ آوازی ، دختر اهوازی
***
هلال تابیده ، در دلم رقصیده
در نادری رویید ، عطر گل پاشیده
سرور هر رازی ، ای گلِ اهوازی
***
یکدل و یک رنگی ، عفیف و خوش برگی
ای ساقه ی بی خار ، روییده بر سنگی
هرگز نمی بازی ، ای گل اهوازی

جاسم ثعلبی ( حسّانی ) ۳۰/۰۲/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2949کپی شد!
1051
۴۰