بـــخواب لیــلا

لالالالا بخواب لیلا
بخواب تا غصه نبینی
بخواب شاید تو اون دنیا
هزار تا بوسه بچینی

بخواب تا بیت صبوری
بخواب تا غصه ها خواب شن
بخواب تا گریه های تو
همَشون نقش برآب شَن

لالالالا بخواب لیلا
بخواب تا دوباره پاشی
تو از دنیا گریزونی
بخواب تا مینویی باشی

بخواب ذوقم،بخواب شوقم
بخواب شاید امیدوارشی
بخواب تا روز بیداری
بهاراومد، توبیدارشی

لَ لالالا بخواب لیلا
بخواب تا سبزی به پاشه
بخواب تا خدای عالم
به دلت بارون بپاشه

بخواب میگن تو اون دنیا
همه عاشق،همه خوبن
همه از جنس فرشتَن
همه همدوش غروبن

بخواب میگن تو اون دنیا
صفای رودخونه داره
همه شادَن همه خوشحال
دیگه هیچکی نمی باره

لالالالا بخواب لیلا
بخواب تا رویاهاخواب شن
از این دردای زمونه
بخواب اونا بی حساب شن

لالالالا بخواب لیلا
بخواب تو خیلی تنهایی
هنوزم زوده بیدار شی

بخواب ای حس رویایی

بخواب زیبای زیبایی

 

https://www.academytaraneh.com/2940کپی شد!
1168
۵۳