دختر بندری

دختر بندری جونم
برات ترانه می خونم
در ساحل این دریا
من زنده نمی مونم
بریم در تور دریایی
ندیدم به این زیبایی
همه شادند و من پرواز
در یک گشت شیدایی
کنارم شمس و عمران است
سجودی مینا چون خان است
بیا حامد در آن محفل
نخوان آهنگی بی جان است
بزن کف رقص میدانی
بچرخون همچو مهرانی
غم و قصه بدر کن یار
بخند شادی نما هانی
سفر در خاطره مونده
سرود عاشقی خونده
غروب خوب دریا را
یه بار دیگر آورده

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۹/۰۲/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2907کپی شد!
1693
۶۷