تلخ

 

 

 

همون رفتن ،همین دوریت شده یه غـده سمی

با اون چشمای مظلومت ، دلم خسته ،دلم زخمی

 

 

 

همون لبخند معصومی که می ذاشتم به پای تو

 

همین امروز که تو رفتی اونم پژمرد برای تو

 

 

 

پریشونم به اون روزی که تو همدوش من بودی

 

همون روزی که بارون شد توهم آغوش من بودی

 

 

 

نمی سازم با این دوری ، دارم میرم ازاین خونه

 

برم جایی که تو رفتی ،میرم  اینجا دلم خوونه

 

 

 

همون چشمات ،همون اشکات ، همون احساس بی همتات

 

همون دلواپسی هامون ؛ منو کشته  همون حرفات

 

 

 

تواین جاده تورو بردن ،خودم دیدم با این چشمام

 

چطوتخت خوابیده بودی ،چقد تلخه بی تو فردام

 

 

 

چقد غصه ،چقد گریه ، چقد سخته بی تو بودن

 

تو خوابیدی نمیدونی خیلی سخته بی تو موندن

 

 

 

همین لحظه که تو نیستی شدم تنها ی بی رحمی

 

چقد بی تو پریشونم، تو خوابیدی نمی فهمی 

 

https://www.academytaraneh.com/2904کپی شد!
791
۴۴