باید برم

باید برم

دارم میرم بدون تو عزیزم

میخوام دورشم من ازچشمای مردم

آخه هرکی یه جور رفتاری داره

تو رفتارای مردم من شدم گم

یکی میگه برواون قسمتت نیست

یکی میگه چرا اینجا نشستی

یکی میگه تورو دوست نداره

مگه دیوونه ای دنبالش هستی

میدونم طاقت دوری ندارم

ولی شاید که دوری باشه چاره

آره باید برم دورشم ازاینجا

کسی حرف منو باور نداره

تواین دنیا کسی و من ندارم

همه دشمن شدن با قلب پاکم

یه روزی میرسه مردم می بینن

که من از عشق پاک توهلاکم

توهم چیزی بگو شاید بتونی

که مرهم شی روزخم قلب خستم

تواین احساسمو باور بکن که

همیشه پای عشق تو نشستم

https://www.academytaraneh.com/28937کپی شد!
1069
۴