هیسسسس

هیسسسس
اینجوری با من حرف نزن، جواب سر بالا نده
این واژه چینی تورو ، دل خیلی وقته بلده

اینجوری با من حرف نزن ، اعصابمو بهم نریز
جلو چشام همش داری ، دروغ میبافی تو یه ریز

دروغ گفتی یه عمر چیزی نگفتم
واسه کارات نه مغزم جا نداره
_____خیانت هاتو دیدم
نگو ببخش منو، نگو دوباره

متنفرم ازین بوی تن تو
تو چشمات واسه من درمون نمیشه
نمیشه اون دل نفرینی تو
بمونه پای عشق من همیشه

هیسسسسس
اینجوری با من حرف نزن ، بریدم از نگاه تو
رو اعصابم رژه نرو ، مرگ بر دل سیاه تو

اینو بدون برای من ، مُردی دیگه بخوای نخوای
فرقی نداره واسه من ، کجا میری کجا میای

دنبال عشق تازه ام ، بمون به پای هرزگی
نفرینی کارات میشه ، ترانه هام یکی یکی

https://www.academytaraneh.com/2882کپی شد!
958
۱۱