خوابی و بیدارم

بازم حسرت شده کارم
بازم از خواب بیزارم
تو رفتی تا بشم تنها
بگو بازم دوست دارم
شکستی و یه روز شاید
دلت میشکنه از کارم
دلیل رفتنت چی بود
منم حرفا واست دارم
نمیفهمی تو این حسو
تو خوابیدی و بیدارم
چه اشکی میریزن ابرا
تو بارونی و تب دارم
تو بر میگردی یک روزی
به این کارت امیدوارم
تموم شد خاطرات ما
به یادم جاتو میسپارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2872کپی شد!
1116
۲۹