آتنا

آتنا…… آتنا….. پس کجایی تو ای یار بی وفا
آتنا….. قلب من را پس بده با خود نبر به هر کجا
آتنا …آتنا….. گهگداری سر بزن به این عاشق شیدا
آتنا… آتنا… رفتم از خاطر تو این دل من شد تنها
آتنا ……آتنا ….هوس بوسه تو در طلبت شد رویا
نرگس چشم تو شد ماه، در این شبها
آتنا……. پس کجای این دیار، از تو نشانی گیرم
آتنا …….بی تو و عطر تنت من دگر میمیرم
تو که بودی روشنایی در فضایه عشق من
بی تو دنیا زده آتش بر همه این روحو تن
آتنا بی تو دنیا زده اتش بر همه این روحو تن………

https://www.academytaraneh.com/2854کپی شد!
1037
۸