ترس

میترسم شکل عادت شم

یکم تکراری و ساده!!!

مثه یک عکس رویایی

که توی گنجه افتاده!!

 

میترسم رنگ این احساس

تویه هر روزِه  تو ، کم شه

قدمهای پر از شکّت ..

به این آسونی محکم شه

 

میترسم تا بگم هستم ،

کنارِه عکسِ تو هرشب

بگی خسته شدی از من

که جونت اومده تا لب

 

میترسم ،ترسم اینروزا

یه کارایی بده دستم…

نمی دونه دوسش دارم

نمی دونه که وابستم

 

نمی دونه   که    دنیامه

زمین با اون زمین میشه

زیرِ ه  خاکسترِ ه  عشقم..

دلم     دنیایِه    آتیشه

 

نمی دونه یه  وقتایی

دلم میخاد پیشش باشم

نباشه زندگی سخته ،

نمیخام دیگه تنها شم

 

نمی دونه چقد سخته

شدم تصویری از پرسه

دلم از گم شدن تو عشق

ازین تنهایی میترسه

 

میترسم ،ترسم اینروزا

یه کارایی بده دستم…

نمی دونه دوسش دارم

نمی دونه که وابستم

 

https://www.academytaraneh.com/28473کپی شد!
1294
۴۷