منم مثلِ تمومِ کوچه گردا

منم مثلِ تمومِ کوچه گردا

بزار باشم کنارت فصلِ سردا

نمی خوام از تو شعری گفته باشم

برایِ گفتنِ حرفا و دردا

 

سه تارت را بزن عاشق بمونم

کنارِ شعرِ چشمات شعر بخونم

بزار با تو بگم حرفِ گلِ یاس

عزیزم آه که قدرت رو می دونم

 

شدم پژمرده حالی  در جوونی

بیا با من نشین شعرِ روونی

خدا خواسته که ما تنها نباشیم

هنوزم داری تو ابروی کموونی

 

https://www.academytaraneh.com/2839کپی شد!
889
۶