بی تو آشوبم …

 

توخیلی بد شدی بامن

 

نمی تونم باهات بد شم

 

چه ساده رد شدی ازمن

 

 نمی تونم ازت رد شم

 

 

 

دلم از دست تو خونه

 

چراغم بی توخاموشه

 

همین احساس وانفسا

 

ببین غمهامو می پوشه

 

 

 

چشام با غصتـَم خیسه

 

 دلم با گریه می پوسه

 

غم تنهاییم هر شب

 

 منو با گریه می بوسه

 

 

 

نمی دونم کجایی تو؟

 

 من اینجا بی تو آشوبم

 

نمی دونی چه حالییَم ؟

 

تا وقتی بامنی خوبم …

 

 

 

برات اصلا مهم نیس که

 

یکی هم بی تو غمگینه

 

یکی اینجا بدون ِ تو

 

به این آیینه بدبینه

 

 

 

خیلی ناخوشه حالم

 

 غمت بد جور مریضم کرد

 

دو روزه رفتی ونیستی،

 

عزیزم تا غروب برگرد

 

 

 

لطفا نقد کنید

چراغ راهنمایم باشید

سپاسگزارم

 

 

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/2834کپی شد!
1391
۴۶