گل آبادانی

ای گل آبادانی ، خوشگل و خوش زبانی
پوشیدی رنگ شهرم ، با شور و شادمانی
به به چه با صفایی ، ایو الله دل ربایی
مُردم از این قشنگی ، با عشق و آشنایی
بیا ای هم زبونی ، کنار لب نشونی
رُخت تابیده در شب ، تو ماهِ آسمونی
مثل فرشته اومد ، ستاره ها در اومد
خورشید احمد آباد ، با ماه و اختر اومد
خوش اومدی کناروم ، تو شط قایق سوارم
مرا دیونه کردی ، نَکُش با درد و زاروم

جاسم ثعلبی (حسّانی ) ۲۸/۰۲/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2833کپی شد!
647
۲۴