اسمون

اسمون گریه نکن یه روز فراموش میکنی
یه روزم مجبور میشی ابرا رو اغوش بکنی
یه روز از پرنده ها میخوای که پرواز نکنن
پاهای ادمارو میبندی اغاز نکنن
شاید رنگ عوض کنی بگی من ابی نبودم
نا امید بشی دوباره بگی راهی نبودم
اسمون تنها نمیمونی منم مث خودت تنهام
هنوز گریتو دوست دارم یه امید میده به حرفام
اسمون……با من بمون…..یا من بخون
خورشید خانوم بیزون بیا اسمون میخواد بره
یه عمره عاشقت شده تازه میخواد اینو بگه
جوابشو بده ولی بدون همیشه عاشقه
نه مث ادما بیاد از پول لعنتی بگه
اسمون تنها نمیمونی منم مث خودت تنهام
هنوز گریتو دوست دارم یه امید میده به حرفام
اسمون……با من بمون…..یا من بخون
……………………………
برنده متفاووت ترین ترانه از جشنواره دنیای ارامش مشهد
نامزد دریافت برنده بهترین ترانه از ۲۳ جشنواره ترانسه سرایان جوان
برنده بهترین شعر کانون درخت سبز کرمانشاه

https://www.academytaraneh.com/2825کپی شد!
1076
۲۰