میمیرم تا تو بمونی

نمیدونم تو می تونی
بغض چشمامو بگیری ؟
می میرم تا تو بمونی
می میرم تا تو نمیری

رنگ پاییزیه حالم
رنگ سرمای زمستون
خالیه توی اتاقم
جای خالیت توی گلدون

نفس سرد صدامو
میشونم تو گوش کوچه
وقتی نیستی لحظه ها هم
همه بی معنی و پوچه

تو شبم به من رسیدی
منو پر ترانه کردی
تو تموم شعر عشقی
که منو بهانه کردی

یه سبد از گل بوسه
میزنم صورت نازت
سر میذارم روی قلبت
رو همون خونه ی رازت

فقط امشب تو بمونی
تا سحر ستاره می شم
عاشقی رفته زیادم
عاشقی دوباره می شم

۲۶/۲/۹۱

https://www.academytaraneh.com/2796کپی شد!
871
۱۸