برو

بکش خط مشکی یه خط عمیق سیاه
به دور من بی توی بی گناه
به دور کسی که به تو بال پرواز داد
دلت شاید حق داره اونو نخواد
شاید خوبیاش قد قلبت نبود
شایدجرمه که لحظه هاش با تو بود
شاید مهربونیش تو رو خسته کرد
جلوش قد علم کردی با دست سرد
من از با تو بودن دلم سیر نیست
از این پس زدنهات دلگیر نیست
میبینم که با من چشات ماتمه
میدونم نباشی دلم پر غمه
یه دل تیکه میشه ولی باید آروم گرفت
میذارم بری این دلم شاید آروم گرفت

https://www.academytaraneh.com/2757کپی شد!
853
۲۴