اجبار

اجبار

 

تو واین نیومدن ها، آره مجبوری میدونم

توی این اجبارا گم شد ستاره تو آسمونم

نمیشه همیشه باشی ، نمیشه همیشه باشم

سقفمون یکی نمیشه ، تو کبوتر من یه بازم

با دعا اگه که میشد همه کوه ها جابجا شن

همه ی  قلبای سنگی مث قلب بچه ها شن

با دعا اگه بشه سوخت تن این جاده سردو

بشه کابوس و به شب داد شعله زد خونه دردو

شاید اونوقت بشه ما هم تا ابد تنها نباشیم

سقفمون یکی شه و باز ما مال همدیگه باشیم

تو واین نیومدن ها، آره مجبوری میدونم

توی این اجبارا گم شد ستاره تو آسمونم

نمیشه همیشه باشی ، نمیشه همیشه باشم

سقفمون یکی نمیشه ، تو کبوتر من یه بازم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/27556کپی شد!
1020
۱۲