گرگم و دلها می برم با قلدری یه ذره

 لوتی این گذر منم  قلدر_  باج  بگیرم  /

چاکر هرچی نوچه و خادم هر چی پیرم/

  چپ اگه رفت کسی بگو   راست اگه اومد هستم /

خلاف _ این محل کیه    آمارو بده به دستم / 

آسته برو آسته بیا /

تو گذر و راسته ی ما/

خیال نکن بپیچونی/

علم کنی قد واسه ما/

هرکی بخواد بره بیاد   ویزا رو از بنده می خواد/

هر امری داره هر کسی   چاکرتو  یادش میاد/

همه   قطار بشن به صف /

مشهد برن    بشن  یه مش/

مشتی رو تو مشت  می گیرم  پشه با پشه کش می گیرم/

حالا نترس  بیا جلو/

بپا نشی  یه وقت ولو/

هوات و  داره  سرورت  زود نشه هر چی باورت  ! /  

…                  

آب   توی_ دل_ هر کسی  تکون بخوره  هستم/

حواس_ من  پرت نمی شه  خیال نکن که مستم/

اینهمه  قمپوز و نبین  دلت اومد به دستم/

یه چیزی گفتم که  بگن  حساب اومد به دستم  !/ 

فهمیدی من کیم برو    وانستا  اینجا  شره / 

گرگم و دلها می برم  با قلدری …  یه ذره  ! /

 

 

https://www.academytaraneh.com/27434کپی شد!
971
۳۳