((دوستت دارم))

تو از پیشم رفتی دوباره توشب سرد بی ستاره
من موندم ویه رویای ساده که یه دنیا خاطره داره
من دارم از دوریت میمیرم تو برگرد پیشم دوباره
من که دوستت دارم چه روز های که باهم داشتیم
اماتورفتی ودلم وپس زدی اماهنوزم دوستت دارم
میدونم که یرو زی بر میگردی اما اون روز دیگه دیره
نزار من تنها بمونم من که دوستت دارم همیشه

{امین دریائی}

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/27352کپی شد!
840
۱۱