سرگیجه

  سرگیجه

 

شبیه بغضم و گریه                       شبیه خنده خوشحالم

 

دارم سرگیجه میگیرم                      قمر در عقربه حالم

 

هوای خونه مسمومه                        به این آئینه بد بینم

 

به جز تصویر تنهایی                      تو عمقش کینه می بینم

 

صدای زنگ این ساعت                   شبیه زلزله اس انگار

 

مثل تشویش پس لرزه اس               سکوت سرد این دیوار

 

دارم از دست تو میرم                  بیا راه منو سد کن

 

دارم سرگیجه میگیرم                 از این حالت منو رد کن

 

 از آتیش نگاه توست                   که خاکستر میشم آروم

 

نگاهم کن نگاهم کن                        دارم بهتر میشم آروم

 

نه مثل بغض غمگینم                       نه مثل خنده خوشحالم

 

دارم سرگیجه میگیرم                      قمر در عقربه حالم

 

v  این ترانه حدود ۳ سال قبل به بهترین آهنگساز زن کشور(خانوم ملودی محمودی) سپرده شد

 

https://www.academytaraneh.com/2699کپی شد!
1269
۲۶