دلواپسی

هر چی میخواد بشه،بشه

طاقتم دیگه تموم شد

هر چی موندم به پای تو

دیدم عمرم همش حروم شد

 

از همون اولش روشن بود

خیالت پیش کسی گیره

اما نه من ،اونی که

دستاتو هر شب می گیره

 

بزار این بار خیال کنم کسی

منو واسه خودم دوست میداشت

دروغکی حرف نمیزد،

جونشو برام میزاشت

 

باشه،این روزا هم میگذره

اما خیلی سخته برام

جاتو یکی دیگه میگیره

این کاره بخته،نیستم بی مرام

 

روزای خوبه  من ،برای تو

شب سیاهات ،برای من

ببزار خاطراتتو پیشم

تا بدونم بوده تو زندگیم،یه زن

 

باشه ،برو،به  سلامت،برو

ولی هرزگاهی یادم کن

بگو کسی بوده تو زندگیم

همین برام بسه،مثل رگ پر خون

 

زندگی پستی ،بلندهاش زیاده

پستی ها ش نصیب من شد

اما تو برو آروم بگیر،عزیز

تیر غم،فقط به من خورد

 

برو،برو،زود تر از اینجا برو

نمیخوام کسی تو رو ببینه

خیال کنه پشیمونی،

زودتر برو،کلاغ ِخبر چینه

 

مواظب دلم باش،ترک نخوره

بزارش تو قاب قلبت همیشه

کاهی بهش دستی بکش

،خیالم اینجوری آروم میشه

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2694کپی شد!
819
۲۱