معنی زبان واژه هام

تنگ ِ این قافیه های شعر من
معنی زبان واژه ها م تویـــی
تو تمام لحـــــظه های بودنــم
معنی بودن سایه ها م تویــی

توهمیشه لحــظه های درد شب
بیــــقرار التــــهاب بـــودنــــم
دیگه از مرگ صدا نمی شکنم
خسته از بی تو دوباره موندنم

عاشق برگ گلهای گــــــلدونم
که به رنگ سبز عاشـــق شدن ِ
می خونم این غزلهای خسـته رو
میگم این معنــــی ِ لایــق شدن

باز دوباره آسمـــون ابری شده
چشـــمهای من دوباره بارونی ِ
تا کــــجا باید بخونـــم از غمی
کـــه تــو خونه ی دلم زنــدونی ِ

یا بیا بغض صدا رو گریه شــو
که تویی معنی این ترانــــــه ام
یا امید و خط بزن تو برگ شب
که همیـــــشه ها تویی بــهانه ام

https://www.academytaraneh.com/2692کپی شد!
1677
۱۹