داری می ری

داری می ری :
پشتِ چشمم ، همه ی سد ها شکسته

روی گونه های گرمم بغض این سرما نشسته

داری می ری :
توی راه ، جا پایِ دلتنگی می مونه

شوقمون تنها از این حسرت و دلتنگی می خونه

داری می ری :
نت شب ، راهِ گیتار و نمی دونه

قلبِ من تنهای تنها ، شعر غمهات و می خونه

داری می ری :
بغض من جلویِ رات و نمی گیره

کسی با رفتنِ تو ، جز دل من که نمی میره

https://www.academytaraneh.com/2681کپی شد!
742
۳۱