رمانتیک

چِشای ژ لْ زَدَشو … سُرمِهِ ی مهتابی زَده .
انگاری روی لَباشْ … ماهی سُرخابی زَده .
تَنِشو فِرْ زَده توی مانتوهای بَچ گِّیشْ .
رنگ موهاشو واسه خاطِر ما … خاکی زَده .

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2664کپی شد!
970
۲۲