جن گیر

از عشقو عاشقی سیرم
دارم از غصه می میرم
به چه جرمی بگو امروز
تووی زندونو زنجیرم
بذرِ غم توو دلم کاشتی
همش در حالِ تکثیرم
مثلِ یک رهگذر رفتی
نفهمیدی زمین گیرم
بویِ عطرِ تو پیچیده
توی رویامو درگیرم
تو که آدم نبودی.من
نه رمالم نه جن گیرم
هیچ کی با تو نمی مونه
همه رفتن منم میرم
وقتِ رفتن بِهِت می گم
ازَت دلگیرِ دلگیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2660کپی شد!
1150
۱