گیج

من , من افسرده تنها , گیج و منگم

تو , تو یه بیرحمی و خود خواه , درو می بندم

درو می بندم به رویه دلبستگی هام

تو نباشی به خدا کمتر غم هام

پشت در اما میشینم بی تو اینجام

بودن و نبودنت عذاب واسم

درو بستم ولی من عاشقت هستم

من دوست دارم تو رو , اما شکستم

بد شکستم تو خودم , توی وجودم

چی میشد که من تو رو ندیده بودم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: