مادر

یارِ مهربونی ، مادر
تو عزیزِ جونی ، مادر
تو شریف و نازی
تو که شادمونی ، مادر
***
تو فرشته ی زمینی
تو یه مخلوقِ امینی
بی تو در تنهای تنها
تو یه نازنینی ، مادر
***
نازنین دورت بگردم
بی تو در دنیای سردم
دل به آغوشت کشیده
بی تو آغشته به دردم
***
انتِ نجمه و ابسمایی
انتِ معشوقی او وفایی
شعی ابنورچ علیه
انتِ نغمه کل غنایی ،امی
***
یمی سکرینی ابمحبتچ
یمه سهرینی ابضحچتچ
درب حبنه وسعیته
یمه ضوینی ابنظرتچ
***
معنی:
تو هلال آسمونی ، مادر
تو یه غنچه در خزونی ، مادر
نور تابانِ دل تار
شب ترانه خونی ، مادر
***
بی تو قصه ها چشیدم ، مادر
لب دریا جان دمیدم ، مادر
غم به رخ تاریکی کرده
تیر و دل بر شن کشیدم ، مادر
مادر ، مادر ، مادر ، مادر
جاسم ثعلبی (حسّانی )
۲۳/۰۲/۱۳۹۰

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2651کپی شد!
784
۲۲