طلاق

تو ازم سیری نگو نه


اینو چشمات داره میگه


ولی باورم نمیشه


توی کفشای تو ریگه


انگاری برات مهم نیس


روی عکسمون غباره


تنها حرف من همینه


کاشکی ادم شی دوباره


هیچکدوم حرفی نداریم


مثل قبرستونه خونه


هوسات داره عزیزم


هر دومونو میسوزونه


تو ازم سیری نگو نه


اینو چشمات داره میگه


ولی باورم نمیشه


توی کفشای تو ریگه


چی میتونه واسه یه مرد


بد تر از کار تو باشه


تو دلت هرزه میدونم


بایدم ازم جدا شه


میدونی هنوز نگاهِ


عاشقت توی اتاقه


ولی تنها راه مونده


واسه ی دلم طلاقه

 

https://www.academytaraneh.com/2646کپی شد!
1099
۱۶