]چار دیواری

توی یه خونه ی خوشبخت پا گذاشته قاصدک/پر_ نقش وپر_ رنگ_ خونه ست این یا شاپرک!/می شینه به دل آدم مثل آینه روشنه/ رخت سادگی طاقچه شمع دامن دامنه/من وتو/پا می ذاریم/ که بریم تو اون خونه/ پر_سبزی دل ما/پر_ دعوت خدا/ گرم از احساس بلوری بهشت/شاد از آغاز خوش یه سرنوشت/یهو از پنجره یه مرغ سیاه/مثل دیوا  تو دل _ بچگی یا/ غار غارو سر می ده و پر میزنه/ پلک سرنوشت و بر هم می زنه/خونه اما گم می شه…/ من وتو یه دیونه/فقط از اونهمه شوق/ یاد این خواب می مونه/می خوام هر روز وشبم نفس بشه/واسه اون خواب چشم من قفس بشه/قفس و بردارم وتو بیداری/بگم این سهم من از چار دیواری 

https://www.academytaraneh.com/26144کپی شد!
977
۲۶