شب ولتاین بدون گیتار وار(۹)

ولنـتاین مبارک
شب سپندار…،شبِ ولنــتاین
عطرِ شَنِل و گیتار وار ناین (٩)(اسم گیتار)
تو جعبه ی من یه قلب خسته
یه خرس گُنده بازخم بسته
تو اینجا نیستی.. دلم میگیره
توکافه موندم !وای دیگه دیره…
شبم شکسته.. بی عطر دستات
من اینجا تنها…!تو پیش دوستات؟!
این قسمت ماس(ت) بعد دوراهی
کاش ز بزنی، بگی توراهی!؟
توشاد و خندون اومدی پیشم!؟
آرزوم این بود ..عاشقت میشم
ای همه رویام عِشقت و دیدم
از خواب پریدم تو رو ندیدم((:
ساعت ١٢س کافه چی خستس
ولن( تاین) تموم شد …همه جابستس
خوابتو دیدم چقدر خوش حالم
با این که نیستی فرض محالم !؟
اما همیشه عاشق میمونم
باز واسه چشمات آواز میخونم
ولن (تاین) مبارک ای عِشق خوبم
فرض ام همینه َهمــ ش بخوابم
تقدیم به دوستـــــای گلم
و تقدیم به ،خودم ((:
https://www.academytaraneh.com/26132کپی شد!
2013
۷۹