سوال…

میونه لحظه های تو

جای کی خیلی خالیه؟

کی میگه بی تو زندگی

کنار غصه عالیه؟

می پرسم از تو، بی هوا

جواب میده قلب من

گذشته ها گذشته این-

دیگه چه جور سوالیه؟

دفتر خاطراته من

پر از روزای با تو ِ

سخته که باورش بشه

نگفته ها کار تو ِ

میونه دل نوشته ها

یه برگ ِ نانوشته رو

نگاه می کنم دلم

می پرسه نامه ی تو ِ؟

اتاقِ سردِ خونه رو

دوباره ترک می کنم

برم کجای خونه که

پر از سلیقه ی تو ِ؟

برس به دادِ این شبا

دارم دوباره می رسم

به سمته خلوتی که چشم

به راهه دیدنه تو ِ

دوباره دست می کشم

روخاکه قاب عکس ِ تو

تو پاک میشی از شبم

من از تو قاب ِ عکس ِ تو

محاله باورش ولی

عبور میکنی ازم

کنار میکشم ولی

فقط تو قاب ِ عکس ِ تو…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: