غریبه

“غریبه”


بیا یک بار دیگه

بگو که مهربونی 

بگو تا آخر دنیام میمونی

نگفتی من بمیرم

از این غربت از این غم

از این نامهربونیهای بی حدّ !


نخواستی که بمونی

نخواستی مال من شی

خیانت کردی بازم تو به این قلب

ببین تنها نشستم

میوون دشت غمها 

بگو آخه غریبه

جدایی تا کجاو تا کدوم حدّ  ؟


از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2553کپی شد!
883
۲۸