پای تو موندم

بکش انگشتِ عشقت رو

به رویِ پوستِ این لحظه

بری دیوونه میشم من

جدایی نفرتِ محضه

نرو از لحظه های من

تمامِ واژه ها نابن

نباشی صحنه ها سردن

همیشه آینه ها خوابن

بازم این آسمون اَبره

داره بارون میاد نم نم

با این دیوونه حالیها

می باره چشمِ من کم کم

دلم تنها و آشفتس (است)

شاید بی وقت بازم خوندم

هنوز نیستی کنار من

ولی من پای تو موندم

https://www.academytaraneh.com/2544کپی شد!
904
۲۴