جدایی

 

نمی خوام با تو که آروم نداری / بیامو لحظه ای هم آشناشم
نگامو از غریبه ها بگیرم / توی آغوش تو تنها رها شم
نمی خوام تو سکوت سرد خونه / یه دنیا حرف تکراری بمونه
به پای بوسه های کهنه ی تو / دلم آهنگ دلتنگی بخونه
دلم می خواد که تصویر خیالت / توی ذهن غریبم خار می شد
همه اون خاطرات تلخ و شیرین / یه شب روی سرم آوار می شد
دیگه از راه برگشتت به خونه / کسی دلواپس تو نمی مونه
سره کوچه برای دیدن تو /دیگه غزل ترانه نمی خونه
به دنبال همین جای قدم هات / گلی از توی گلدون نمی زارم
واسه اون لحظه ی سرد جدایی /برات گلهای پژمرده میارم
همین احساس تلخ بغض و کینه / سبب شد تا که من از تو جداشم
شبیه اون خیانت کار نامرد / برم یک گوشه ای غرق گنا شم
یه زخمی روی قلب من نشسته / که احساسم رو از تو کور کرده
صدامو توی بغض غم شکسته / به تاریکی شب مجبور کرده
نزار تا قلب من مجنون باشه / برای هر شبت دلخون باشه
اگه دردِ جدایی کار سازه / بزار تا خونمون ویرون باشه
دیگه از راه برگشتت به خونه / کسی دلواپس تو نمی مونه
سره کوچه برای دیدن تو / دیگه غزل ترانه نمی خونه
به دنبال همین جای قدم هات / گلی از توی گلدون نمی زارم
واسه اون لحظه ی سرد جدایی / برات گلهای پژمرده میارم

ترانه سرا : اسمر شجاعان

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/25306کپی شد!
1077
۳۳