قابِ خاطرات

بی وفا دلمُ شکستی ، تپشِ قلب و ببیـــــــن

سر قولت تو نموندی ، عاقبت شد اینچنین

***

حیف از اون سینه ی عشقی  ، دلتُ پناهــــی داد

وقتی از پل رد شدی تو ، عزتُ دادی به بـــــــاد

***

قاب کردم خاطراتت ، نمی خوام یادِ تو باشم

سوختی گلِ قشنگم ، بسِ دلشادِ تو باشــــــــــم

***

برو دیگه از کنارم ، دیدنت آهی شــــــــــــــده

نمی خوام روتو ببینم ، عشقِ گمراهی شــده

***

تو کتابِ سرنوشتت ، برو امضامُ ببیـــــــــــــــــن

مثل خوشه روی تاقچه ، شانه می زد بر زمین

***

دفن کردی آرزومُ ، با هوس های خیالــــــت

سوتِ اون نامردمانی ، تیره کرد آبِ زلالت

***

برو از قلبم همیشه ، برگه ی عشقم تو قــوری

گرم کردم غصه هاشُ ، یادم اومد تو شروری

***

ببین آسمون چه زیبا ، با ستاره هــــــــــای نازش

همه در چرخِ فلک رو ، به فکرِ راز و نیــازش

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۸/۱۱/۱۳۹۱

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/25221کپی شد!
613
۷