ساحل دریا کنار

ساحل دریا کناروم ، قایقی رنگین سواروم
لبِ دریا – بَه چه زیبا
همه جا شاد و قشنگه ، آبِ دریا بَه چه رنگه
چه تماشا – شن و دریا
پاپتی بر روی شن ها ، بازی و عشق و تمنّا
رازِ دلها – در آسمونا
دسته دسته رفته بودند ، شیونِ عشقی سرودند
بَه چه خوانا – در عشق پیدا
بال می زد مرغکِ غم ، در جوارِ اشکِ شبنم
بارش بارونی نم نم
یارِ شیدا – در تماشا – بَه چه زیبا
ساحلِ دریا کناروم ، بَه چه گلها در دیاروم
شاد و خندون – ثعلبی جون – دردِ درمون – در شنستون
ای گلِ لشتِ نشایی – باغ و بستان با وفایی
تو بلامی سر – اشکی دلبر
عاشقم چه مهربونی ، رشتیِ شیرین زبونی
شرجی زد از ناودونی
اشکِ تنها – در همه جا – پای گلها – بَه چه زیبا

جاسم ثعلبی (حسّانی ) ۰۱/۰۲/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2519کپی شد!
712
۱۲