تومیگی روز نمیشه؟ اصلاح شده

توگمون کردی نباشی،
دیگه فردائی نمیشه؟
زندگی میشه فراری،
هیچ دلی، بی غم نمیشه؟
عشق منو گم میکنه،
بی تودلم ،آروم نمیشه؟
***
اشتباه بوده میدونی؟!
فکر تو،مثل همیشه!
تو گمون کردی که شبها
سردهِ،وسرماهست همیشه!؟
روزامون آفتابی و، گرم نمیشه؟
اگه بارون بباره بیرونِ خونه
اَمنه جات؟
بال و، پَرت خیس نمیشه؟
یابازم فکر میکنی
روزا دیگه، سَرد نمیشه؟
دیگه خورشید نمیآد،
رابطمون ،گرم نمیشه؟

https://www.academytaraneh.com/2510کپی شد!
673
۲۱