سوژه ی نزدیک تووی دوربین

 میذاره رو ماشه انگشتش رو

با یه شلیک سوژه شو میندازه

سوژه ی نزدیک تووی دوربین

همه ی دنیای تیر اندازه

مسخره س(ت) فکر کنی جونش رو

رفیقت به پای خونت میده

خونه اتو گم می کنی می بینی

لوله ی تانک نشونت میده

قلمت تفنگ و خطت خونه

واسه درس عاشقی مشقی نیست

وقتی مردی تازه می فهمی که

همه ی گلوله ها مشقی نیست

یهویی مرگ میباره رو سرت

سرت از خمپاره سنگین میشه

تا میایی فرار کنی پاهاتم

صرف خنثی شدن مین میشه

واسه زنده موندنت مجبوری

برداری سلاح هم سنگرتو

تا که بعد جنگ بالا ببری

روی قبرش پرچم کشورتو

یه جرقه کافیه تا مردن

مرز بینمون پر از باروته

واسه چی داری می جنگی وقتی؟!

وطنت اندازه ی تابوته

میذاره رو ماشه انگشتش رو

با یه شلیک سوژه شو میندازه

سوژه ی نزدیک تووی دوربین

همه ی دنیای تیر اندازه

https://www.academytaraneh.com/2500کپی شد!
1094
۱۹