ساده

بشین کنارم و باز منو تماشا کن
تو بی وفایی رو دوباره حاشا کن
بحال من بخند؛به فکر من نباش
به زخم کهنه ی من همش نمک بپاش
برو خرابم کن پیش همه عالم
بگو که پست و بدم به عالم و آدم
بازم دوباره بشین تو زیر پای دلم
دوباره سنگ بریز تو پیش پای دلم
چه ساده هستم من چقد بلایی تو
عجیب ترین خلق خوب خدایی تو
حالا که خام شدم، یه کم کنارم باش
رفیق قلبم شو تو بیقرارم باش
ماه شبام باش و شریک تنهاییم
همش کنارم باش نذار تو تنهاییم
سرم رو شیره نمال بذار دلم وا شه
دلم رو دور نزن نذار که تنها شه

https://www.academytaraneh.com/2488کپی شد!
1005
۱۴