انتظار کشنده

ثانیه های یخ زده
عقربه های زنگ زده
بدتر از اون حال دل یه عابر بی حوصله
پشت حجاب فاصله
پچ پچ و جیغ وهمهه
روصفحه لیز زمان زار و نیاز و زمزمه
زجر و سکوت و ماتمه مرحم زخم دغدغه
پای زخمی زمان رو پلهای وسوسه
پلکای خیس و چشم تر
نیمکتای بی درده سر
دستای لرزون روی هم
نگاه حیرون توی هم
آرزهای خط خطی
افسانه های مخملی
یه وقتائی سفیدن و اما چقدر خاکستری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2473کپی شد!
1065
۱۹