ببین گوشی مو هم خاموش کردم

یه  امروز و می خوام  که  نازنینم

فقط  در خدمت  عشق تو باشم

به جز تو با  کسی کاری ندارم

می خوام از خواب غفلت دیگه پاشم

قرار کاری  ی  امروز و  کنسل

دیگه هیچ کاری از  فردا ندارم

به جز اینکه  بشینم  رو به رو  تو

بگم  من  غصه ی  دنیا ندارم

تو اینجا  توو  گلومی   گیر کردی

مثه بغضی که می گه : دیر کردی

نگاه  خیس  ساعت  روی دستام

چرا  این ساعت  و دلگیر کردی

به حرفات  مو به مو  من گوش کردم

ببین  گوشی مو  هم  خاموش کردم

آلرژی  دارم هر چند  با گل یاس

گل  یاس و ببین   من  بوش کردم

تو  اینجا   توو   گلومی   گیر کردی

مثه بغضی که می گه :  دیر کردی

نگاه  خیس  ساعت  روی  دستام

چرا  این  ساعت و دلگیر کردی

https://www.academytaraneh.com/24393کپی شد!
1150
۲۰