دلِ بی پناه

تو خودت می دونی عشقِ من ، دلم بی پناهه

کشیدی نگاهت به چشمام، به خدا گناهــــــــه

خوبیهام فرامــوش ، باری مونـــده بــر دوش

سالها اسیـــــــــرم ، دستبندِ آغـــــــــــــوش

***

  کم کم از تبِ تو می میـــــــــرم

بین زلف و چشمات اسیـــــــــرم

ناز نکن بی وفا به ابـــــــــــروت

پشت اون سبزه زار کویــــــــرم

عشقِ دلت کروزه ، قلبِ و تنم می سوزه

ببین خاکسترش رو ، با قهر تو یـــه روزه

***

آه چرا پریدی تو قلبم ، مشک و عنبری تـــــــو

دودِ شادی روان به عطرم ، جون  و دلبری تو

با نسیم سحر شادمان ، اومدی به کویــــــــــم

فتنه هات در آغوش نشسته ، غنچه پرپری تو

رفتی ای ستاره ، از شفق دوباره

در غروبی تنها ، بی فصلِ بهـــاره

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۷/۱۱/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/24334کپی شد!
705
۱۷