نصیحت

نصیحت

دیگه نصیحتم نکن

گوشم از این حرفا پره

نیش وکنایه های تو

به دردمن نمی خوره

دیگه نصیحتم نکن

به اخرخط رسیدم

اینجاتمومه کارمن

ازغم دنیابریده ام

توروخدابذار برو

توروفراموش می کنم

توعشق اخرمنی

این عشقو خاموش می کنم

واسه یه بارم که شده

روحرفه من حرفی نزن

توعشقه اخر منی

دیگه نه تو دیگه نه من

 

ترانه واهنگ:سعید سلیمانی

تنظیم:نیما جاویدی

با صدای :پارسا خلیفه

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/24321کپی شد!
986
۱۰