تورو می بخشمت زیبا بمونی

چقدر با گریه هام اینجا بسازم

چقدر بازم باید تُو عشق ببازم

همیشه گفتنی راز دلم شد

همیشه سادگی یه مشکلم شد

 

کنارت بودم و حالا یه خوابی

که تو چشمای من عین سرابی

دیگه باور نمیشی واسه قلبم

من و تنهاییُ و احساس سردم

 

تورو می بخشمت زیبا بمونی
شاید یه روزی قدرمو بدونی
آره دنیا همینه دیگه خوبم
توهم رفتی که من تنها بمونم

ولی بازم میاد یه یار دیگه
دوباره این دلم ترانه میگه
تموم سختی یام از تو تموم شه
دوباره زندگیم از نو شروع شه

شاید دوباره تو قصه می بازیم
ولی با اشتیاق عشقُ می سازیم
خدا کنه دیگه دردی نبینیم
همه عاشق بشیم تنها نشینیم

https://www.academytaraneh.com/2420کپی شد!
898
۱۰